Bílkovinná dieta jako metoda první volby v redukci tělesné hmotnosti

Bílkovinná dieta jako metoda první volby v redukci tělesné hmotnosti

dieta 06.03.2019

Obezita se stává velkým problémem

Nadváha a obezita se stávají závažným zdravotním problémem celé západní civilizace. Poněkud paradoxně platí, že čím větší je jejich výskyt, tím méně je léků na její léčbu (tzv. anorektik). Na trhu jich zůstalo již jen několik málo a jejich účinnost (je-li vůbec jaká) je téměř vždy vykoupená velmi nepříjemnými nežádoucími vedlejšími účinky. Jejich používání s sebou navíc nese jeden psychologický problém: Budí v pacientech představu, že za ně zhubne nějaká tabletka…
S vyklizením pozic farmabyznysu v této oblasti se lavinovitě rozšířil jiný typ „léčby“ obezity, takzvaná bariatrická chirurgie. Ta pacientovi nabízí těžké znetvořující zákroky v celkové anestezii, které za něj mají opět problém vyřešit, aniž by pro to musel cokoliv dělat. Pošetilost takového přístupu je normálně myslícímu člověku zřejmá a nevhodnost tohoto postupu u naprosté většiny obézních jedinců evidentní.
Laická i lucidní odborná veřejnost dnes zeširoka přijímá medicínsky správný názor, že racionální léčba obezity musí být edukativní, tedy musí probíhat za aktivního přístupu pacienta, který musí hubnout, protože skutečně chce, tedy pro to musí sám něco aktivně dělat.
Jelikož platí zákon o zachování energie, musí v prvé řadě upravit své stravování tak, aby energie přijatá z potravy byla nižší než ta, kterou jeho organismus vydá. Musí tedy nastoupit nízkokalorickou dietu.

Nízkoenergetická strava...

Pokud zvolí prostou redukci energetického příjmu (bude například jen „o chlebu a o vodě“ nebo přestane jíst vůbec), zcela jistě zhubne, ale bude u toho psychicky i fyzicky trpět a hmotnost bude redukovat přednostně na úkor svalové a nikoliv tukové tkáně, neboť sval je podstatně bližším zdrojem zásobní energie než tuk.

...nebo raději proteinová dieta?

Všechny tyto problémy řeší proteinová (bílkovinná dieta), která pacientům nabízí nízkoenergetickou stravu v podobě velmi chutných jídel (bavíme-li se o profesionálních výrobcích), jejichž portfolio je dostatečně široké na to, aby na ní hubnoucí vydrželi i dlouhé měsíce, aniž by se jim „zajedla“. Jako jediná pak přináší doslova kouzelný fenomén v podobě ochrany svalové tkáně jako primárního zdroje zásobní energie. Pacienti tak začnou po zahájení proteinové diety velmi rychle spalovat tuky a tím redukovat hmotnost tam, kde je toho nejvíce třeba. Řeší tím kauzálně problém obezity, která je definována jako „zmnožení zásobní tukové tkáně v organismu“. Všimněme si, že definice nic neříká o kilogramové hmotnosti, která je, z hlediska medicíny, okrajová.

Potravina jako mocný lék

U jinak zdravých jedinců jde o metodu zcela bezpečnou, zdravou a účinnou, která jako vedlejší jev přináší důkaz, jak mocným lékem může být prostá potravina. V proteinových jídlech totiž není nic chemického. Přesto se s nimi dá ztratit i 10 kg hmotnosti za měsíc, aniž by u toho pacient trpěl hlady nebo se cítil jinak omezený v každodenních aktivitách.
Krásné, ne? Který jiný postup v medicíně je takto efektivní za použití „obyčejné“ potraviny? Pomohu vám s odpovědí: Žádný.

MUDr. Miloš Rýc