Podmínky ukládání osobních údajů

SMĚRNICE PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ SPOLEČNOSTI EL CAMINO VERDE, S.R.O.

1. Úvod

2. Kontaktní údaje správce

3. Účel zpracování osobních údajů

4. Právní základ zpracování

5. Rozsah zpracovávaných osobních údajů

6. Doba Zpracování Osobních údajů

7. Způsob zpracování, zpracovatelé a příjemci

8. Uplatnění práv, odvolání souhlasu

9.  Podrobné poučení o právech

9. 1 Právo na přístup

9.2 Právo na opravu

9.3 Právo na výmaz („právo být zapomenut“)

9.4 Právo na omezení zpracování

9.5 Právo na přenositelnost údajů

9.6 Právo vznést námitku

9.7 Automatizované individuální rozhodování, včetně profilování